Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) τηρείται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 (ΦΕΚ Β' 2672).
Υπο Ανανέωση
Είσοδος Επιχειρήσεων

Είσοδος Συνεργατών ΥΠΕΝ

Εγγραφή Νέας Επιχείρησης

Υποδείγματα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

Κατάλογος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων